GDPR - Hotel Rangá
BÓKA

Persónuverndarstefna Hótel Rangá

Gagnaöryggi á Hótel Rangá

Gagnavernd

Hótel Rangá leggur ríka áherslu á gagnaöryggi og persónuvernd gesta sinna og viðskiptavina. Þessi persónuverndarstefna er lögð fram til að upplýsa gesti og aðra viðskiptavini um söfnun og meðferð Hótel Rangá á persónuupplýsingum þeirra og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi regluverk á hverjum tíma, sem og í samræmi við bestu venjur í hótelrekstri.

Hallgerður ehf, kt 641005-1420, Suðurlandsvegi, 851 Hellu, hér eftir ,,Hótel Rangá“, ,,fyrirtækið“ eða ,,við“ ber ábyrgð á vinnslu, söfnun, skráningu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um einstaklinga, hér eftir einnig ,,þú“. Þetta á einna helst við um þá einstaklinga sem:

Quilt of Iceland designed and sewn by Jónína Hulda Gunnlaugsdóttir, now hanging in the Hotel Rangá lobby.
Mynd eftir Hall Karlsson

Algengar spurningar

Við á Hótel Rangá leggjum áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem við teljum nauðsynlegar og eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki upplýsingaöfluninni. Við vinnum persónuupplýsingar ekki frekar í óskyldum tilgangi nema viðkomandi sé sérstaklega greint frá og á hvaða forsendum sú vinnsla byggir.

 • Auðkennis- og samskiptaupplýsingum, s.s. nafn, kennitala, heimilisfang, þjóðerni, vegabréfsnúmer, tölvupóstfang og símanúmer.
 • Greiðsluupplýsingum s.s. kreditkortaupplýsingum.
 • Tæknilegum upplýsingum s.s. IP tölum.
 • Stafrænum fótsporum(cookies) s.s. nethegðun.
 • Upplýsingum í tengslum við val á markaðssetningu.
 • Upplýsingum í tengslum við bókun og dvöl s.s. bókunarnúmeri, herbergisnúmeri, undirritun, séróskum í tengslum við mataræði, bílnúmer, tímasetningu og lengd dvalar.
 • Samtali í gegnum heimasíðu og samfélagsmiðla.

 

Í þeim tilvikum sem aðilar kaupa brúðkaupsþjónustu af Hótel Rangá kann eftirfarandi persónuupplýsingum að vera safnað:

 • Afriti af flugmiðum.
 • Afriti af fæðingarvottorði.
 • Afriti af skilnaðarvottorði.
 • Ljósmyndum.

Einnig gæti Hótel Rangá óskað eftir eftirfarandi persónuupplýsingum sem gætu talist til viðkvæmra persónuupplýsinga þegar keypt er brúðkaupsþjónusta:

 • Vottorði frá heimalandi í tengslum við giftingar.

Hótel Rangá hefur þá stefnu að safna ekki persónuupplýsingum barna undir 13 ára aldri, nema að því leyti sem það þykir nauðsynlegt í tengslum við bókanir og dvöl á hótelinu.

Hótel Rangá vinnur persónuupplýsingar í eftirfarandi tilgangi:

 • Gerð bókana og umsjón með dvöl gesta á Hótel Rangá.
 • Skipulag og umsjón brúðkaupa sé slík þjónusta keypt.
 • Eftirfylgni með gagnanotkun gesta á gestaneti.
 • Í tölfræðigreiningu og þjónustu, í rannsóknartilgangi eða öðrum viðskiptatilgangi.
 • Til að halda utan um endurgjöf einstaklinga.
 • Til að uppfylla lagaskyldur sem hvílir á fyrirtækjum t.d. gistiskýrsla Hagstofu Íslands.
 • Við gerð ferðamiða sem greiðslu hjá tilgreindum afþreyingarfyrirtækjum.

Þegar einstaklingur notast við heimasíðuna okkar www.hotelranga.is söfnum við upplýsingum um notkun hans t.a.m. IP tölu, tegund eða útgáfu vafra sem notast er við, dagsetningar og lengd heimsókna á heimasíðuna í hvert skipti, sem og hvaða undirsíður heimasíðunnar Hótel Rangá eru skoðaðar.

Hótel Rangá safnar og vinnur allar persónuupplýsingar á grundvelli eftirfarandi heimilda:

 • Til að uppfylla samningsskyldu. Þessi heimild á einkum við þegar einstaklingar bóka dvöl á Hótel Rangá.
 • Til að uppfylla lagaskyldu. Þessi heimild á einkum við í tengslum við gögn sem flokka má undir bókhaldslög.
 • Til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins. Þessi heimild á einkum við í tengslum við rafrænt eftirlit með gestaneti, ásamt innheimtu vanskilakrafna.
 • Á grundvelli veitts samþykkis. Þessi heimild á einkum við í tengslum við markaðsefni sem við sendum einstaklingum sem veitt hafa samþykki sitt fyrir móttöku markaðsefnis, ásamt myndefni sem notað er í markaðsskyni. Einstaklingi er ávallt heimilt að draga samþykki sitt til baka, en einstaklingar geta afskráð sig af póstlista með því að smella á hlekk sem finna má neðst í slíkum póstum. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á vinnslu sem átti sér stað á meðan samþykki var til staðar.

Við geymum persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegt þykir til að uppfylla tilgang vinnslu gagnanna eins og greint er frá hér að ofan. Sem dæmi eru þær upplýsingar sem teljast til bókhaldsgagna geymdar í sjö ár samkvæmt bókhaldslögum nr. 145/1994 en þeim upplýsingum er varða skipulagningu og undirbúning brúðkaupa er eytt að brúðkaupsdvöl lokinni.

 Hótel Rangá safnar persónuupplýsingum frá þér og í vissum tilvikum frá utanaðkomandi aðilum á borð við bókunarsíður, umsagnarsíður og ferðaskrifstofur.

Hótel Rangá selur ekki undir neinum kringumstæðum persónuupplýsingar þínar. Hótel Rangá miðlar persónuupplýsingum þínum einungis til þriðja aðila sé okkur það skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda, umboðsmann eða verktaka sem ráðinn er af hálfu Hótel Rangár til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Sem dæmi má nefna aðila sem sjá um:

 • Umsýslu bókana.
 • Að framkvæma greiningar og senda markauglýsingar.
 • Utanumhald með netföngum og póstlistum.
 • Upplýsingartækni og fjarskiptaþjónustu.
 • Forrit svo hægt sé að eiga í samskiptum við viðskiptavini í gegnum heimasíðu Hótel Rangár.
 • Erlend vottorð frá viðeigandi stjórnvöldum í tengslum við brúðkaup sem haldin eru á Hótel Rangá.

Teljist aðili sem Hótel Rangá veitir aðgang að persónuupplýsingum vera vinnsluaðili, gerir Hótel Rangá samstarfssamning við viðkomandi aðila. Samstarfssamningurinn kveður meðal annars á um skyldu vinnsluaðilans til að vernda persónuupplýsingar og nýta þær einungis í þeim tilgangi sem samningurinn hljóðar uppá. Samningurinn skal kveða á um skyldur vinnsluaðila til að halda persónuupplýsingum öruggum og nota þær ekki í öðrum tilgangi. Hótel Rangá deilir einnig persónuupplýsingum með þriðja aðila þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni fyrirtækisins, líkt og við innheimtu vanskilakrafna.

Persónuverndarstefna Hótel Rangá nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila sem við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra.  Hótel Rangá hvetur því alla til að kynna sér persónuverndarstefnur þriðja aðila, þ.á.m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkur, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Google, Instagram og Microsoft ásamt þeirri greiðsluþjónustu sem notast er við.

Við leggjum mikið upp úr öryggi í vinnslu persónuupplýsinga og höfum gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi. Ef upp koma öryggisbrot er varðar persónuupplýsingar þínar, og hafi þessi brot í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér það svo fljótt sem auðið er. Öryggisbrot teljast þau brot ef persónuupplýsingar þínar glatast eða eyðast, þeim er breytt, séu þær birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi. Hafa skal í huga að þær persónuupplýsingar sem þú deilir með okkur á samfélagsmiðlum, t.d. á Facebooksíðu Hótel Rangá, teljast til opinberra upplýsinga og eru ekki á forræði fyrirtækisins þar sem Hótel Rangá hefur enga stjórn á slíkum upplýsingum né ber ábyrgð á notkun eða birtingu þeirra. Standi vilji þinn ekki til þess að deila þeim upplýsingum með öðrum notendum eða viðkomandi samfélagsmiðlaþjónustu skaltu ekki deila upplýsingum á samfélagsmiðlum okkar. Við hvetjum þig einnig til að kynna þér persónuverndarstefnu þessara aðila, Facebook, Google, Instagram og Microsoft. Athugaðu að þegar þú ferð inn á Facebook síðu okkar, er mögulegt að Facebook komi fyrir vafrakökum í tæki þínu í greiningarskyni.

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi lögum um persónuvernd átt þú rétt á að:

 • Fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar Hótel Rangá hefur skráð um þig sem og uppruna þeirra og einnig að fá vitneskju um það hvernig er unnið með persónuupplýsingar þínar.
 • Fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem til eru um þig eða óska eftir því að þær séu sendar til þriðja aðila.
 • Persónuupplýsingar þínar séu uppfærðar og leiðréttar ef tilefni er til.
 • Hótel Rangá eyði persónuupplýsingum þínum ef ekki er málefnaleg eða lagaleg skylda til að varðveita þær.
 • Koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að unnið sé með persónuupplýsingar þínar.
 • Afturkalla samþykki þitt þess efnis að Hótel Rangá megi safna, skrá, vinna eða geyma persónuupplýsingar þínar, þegar vinnsla byggist á þeirri heimild.
 • Fá upplýsingar um það hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, á hvaða rökum slík ákvarðanataka er byggð og endurskoðun á sjálfvirkri ákvarðanatöku.

Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og bregðast við henni innan mánaðar frá móttöku. Ef okkur tekst ekki að bregðast við beiðni þinni innan mánaðar, munum við tilkynna þér um þær tafir sem kunna að verða á afgreiðslu innan mánaðar. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingur nýtir rétt sinn í samræmi við ofangreint, nema í þeim tilvikum sem beiðni telst óhófleg eða augljóslega tilefnislaus.

Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, www.personuvernd.is

Nánari upplýsingar

Óskir þú frekari upplýsinga um málefni sem snúa að persónuupplýsingum þínum þá bendum við þér á að hafa samband við Hótel Rangá.

Hallgerður ehf.

Suðurlandsvegur

851 Hella

Sími: +354 487 5700

Hafa samband

Yfirlit og endurskoðun persónuverndarstefnu Hótel Rangá

Persónuverndarstefna Hótel Rangá er endurskoðuð reglulega og  uppfærð gefi tilefni til. Síðasta stefnan uppfærð þann 26.03.2020

0
  0
  Karfan þín
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Scroll to Top